Χθες το βράδυ. Χαραυγή, 13/09/2002.

Χθες το βράδυ. Χαραυγή, 13/09/2002.