Φυλακισμένες μνήμες. Χαραυγή, 13/09/2002.

Φυλακισμένες μνήμες. Χαραυγή, 13/09/2002.