«Να αποσυρθεί το βιβλίο ιστορίας της ΣΤ’ Δημοτικού». ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 13/02/2007.

«Να αποσυρθεί το βιβλίο ιστορίας της ΣΤ’ Δημοτικού». ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 13/02/2007.