Η μικρή μούσα και το τεράστιο τέρας (παραμύθι για παιδιά με ειδικές ανάγκες). edugate.gr, 15/01/2011.

Η μικρή μούσα και το τεράστιο τέρας (παραμύθι για παιδιά με ειδικές ανάγκες). edugate.gr, 15/01/2011.