Δελτίο τύπου: Τα τριάντα φιλιά του ήλιου. ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ 24/05/2006

Δελτίο τύπου: Τα τριάντα φιλιά του ήλιου. ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ 24/05/2006