10005 - Βυζαντινός ουρανός

Ν. Λυγερός

Βυζαντινός ουρανός
πάνω από το φως
των σπάνιων κεριών,
μας κοίταζε συνεχώς
με τα άγια του μάτια
για να μας πείσει
ότι ακόμα και εδώ
δεν είμαστε μόνοι
και ότι κάποιος
στους περασμένους αιώνες
σκέφτηκε το πέρασμα μας
κι επέλεξε τεχνικές
που να κρατούν
τον χρόνο της ανθρωπιάς
για να μεταφέρουν
στους επόμενους
τι άφησαν γι’ αυτούς
οι χτίστες του ιερού
δίχως να τον εμποδίζουν
αν δεν ήθελε
να μείνει μαζί τους.