1005 - Στατιστικές μελέτες και στρατηγικές συμπεριφορές

Ν. Λυγερός

Ενώ υπάρχουν σημαντικές στατιστικές μελέτες όσον αφορά στις στρατηγικές συμπεριφορές, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν τις προωθούν για διάφορους λόγους που δεν θέλουμε να σχολιάσουμε εδώ. Σημασία έχει πως με αυτές τις γνώσεις μπορούμε να απλοποιήσουμε, με τη μαθηματική έννοια της λέξης, προβλήματα όπως οι διαπραγματεύσεις, που είναι φαινομενικά άλυτα. Από αυτό το πλαίσιο εξαιρούμε τις περιπτώσεις όπου προσωπικά συμφέροντα εμποδίζουν την υλοποίηση μιας λύσης. Και όσον αφορά στο Κυπριακό, διευκρινίζουμε ότι δεν υπάρχει άμεση σχέση με την ανατολική υποψηφιότητα. Όλο το πλαίσιο είναι εξ αρχής έμμεσο και πρέπει να λειτουργούμε με αυτά τα δεδομένα αν θέλουμε πράγματι μια λύση.

Η θεωρία παιγνίων δεν είναι μόνο χρήσιμη στην ανάλυση του τρόπου που οι ολιγοπωλητές αντιμετωπίζουν την είσοδο νέων επιχειρήσεων στην αγορά. Είναι επίσης χρήσιμη στην ανάλυση στρατηγικών αποδυνάμωσης του αντιπάλου. Και οι δύο ιδιότητες είναι σημαντικές αν θέλουμε όχι μόνο να κατανοήσουμε τις στρατηγικές συμπεριφορές που υπάρχουν, αλλά και να επινοήσουμε τις αναγκαίες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ξέρουμε πως πρέπει να αλλάζουμε συχνά τη μήτρα αποδόσεων έτσι ώστε να καταστήσουμε αξιόπιστη την απειλή μας όταν θα αντιδράσουν. Το να μιλούμε για ευρωπαϊκό κεκτημένο και ανθρώπινα δικαιώματα δεν αρκεί, αν δεν υπάρχει στρατηγική συμπεριφορά. Το θέμα των προσφυγών ξέρουμε πως είναι σημαντικό από τις απεγνωσμένες προσπάθειες να τροποποιηθούν οι ευρωπαϊκοί κανόνες. Οι προσφυγές, όμως, αποτελούν μια απάντηση σε μια επιθετική συμπεριφορά, σε μια βίαιη εισβολή. Δεν είναι απειλές που λειτουργούν σ’ ένα εικονικό πλαίσιο που προσφέρουν περισσότερες δυνατότητες. Με το ευρωπαϊκό πλαίσιο, υπάρχει μια αλλαγή φάσης θέλουμε δεν θέλουμε. Και αυτό το δυναμικό πεδίο πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να υπάρξει η έννοια του ολιγοπωλίου. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να εφαρμόσουμε δύο ουσιαστικά αποτελέσματα της οικονομίας. Ο πιο σημαντικός μεμονωμένος παράγοντας που επηρεάζει την κερδοφορία μιας επιχειρηματικής οντότητας είναι η ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών της σε σχέση με αυτήν των ανταγωνιστών της. Το δεύτερο αποτέλεσμα είναι ότι το μερίδιο αγοράς και η κερδοφορία συνδέονται στενά. Μόνο και μόνο αν συνδυάσουμε αυτά τα αποτελέσματα με το οικονομικό μέρος της αναφοράς της ευρωπαϊκής επιτροπής, θα βρούμε ένα θετικότατο πλαίσιο για την ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής στρατηγικής συμπεριφοράς δίχως να εμπλακούν άλλοι παράγοντες που δυσκολεύουν τεχνητά τις διαπραγματεύσεις. Διότι υπάρχει τότε κυρίαρχη στρατηγική, δηλαδή που αποτελεί την καλύτερη επιλογή ανεξάρτητα από την απάντηση του άλλου. Οι σημαντικές μελέτες και η στρατηγική δεν εξετάζουν ένα μοναδικό πλαίσιο αλλά μια πολλαπλότητα μέσα από την οποία η οικονομία, ακόμα και αν δεν είναι ηθική από μόνη της, λειτουργεί ως δυναμική της ηθικής, και πρέπει να κινηθούμε μέσα σε αυτό το δόγμα αν θέλουμε πραγματικά ένα αποτέλεσμα που προσφέρει ένα θετικό πεδίο για την εφαρμογή ανθρώπινων αρχών.