10144 - Παράξενος διάλογος

Ν. Λυγερός

– Μα πώς τολμήσατε;
– Για το άρθρο μιλάς;
– Ναι βέβαια. Αν είναι δυνατόν!
– Βλέπεις τώρα ότι είναι.
– Ένα ολόκληρο άρθρο δίχως να πείτε τη λέξη.
– Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν την σκέφτομαι.
– Εγώ να δείτε…
– Τι έγινε;
– Με σκάσατε.
– Με το πρώτο ή το δεύτερο;
– Τι να σας πω;
– Την αλήθεια απλώς.
– Διάβαζα κάθε λέξη κι έλεγα μέσα μου: εδώ θα την πει, δεν μπορεί.
– Ένα κι ένα κάνουν…
– Δύο!
– Είδες, δεν μπορείς να αντισταθείς.
– Δημιουργείτε πειρασμούς.
– Πειρασμούς σκέψης.
– Για ν΄αναγκαστεί ο αναγνώστης να σκεφτεί.
– Αν δεν σκεφτεί, είναι απλώς περαστικός.
– Ενώ τα γράμματά σας είναι τείχη.
– Που προστατεύουν!
– Την Ανθρωπότητα.