10240 - Εικοσιτέσσερις χώρες ήδη

Ν. Λυγερός
Μετάφραση από τα γαλλικά Ε. Χαριτίδου

Εικοσιτέσσερις χώρες ήδη
έχουν αναγνωρίσει το Holodomor
ως γενοκτονία
και εσύ αναρωτιέσαι
ακόμα μια φορά τώρα
ποια θέση να πάρεις
έναντι αυτού του εγκλήματος κατά της Ανθρωπότητας
ενώ εκατομμύρια θύματα
κραυγάζουν χωρίς παύση
την σιωπή τους από το 1932
και μένουν δίπλα μας
για να μας ενισχύσουν να υπερασπιζόμαστε
τα δικαιώματα των επιζησάντων
ενάντια στη σταλινική βαρβαρότητα
διότι αυτός είναι ο ρόλος μας
ως Δικαίων
και υπηρετών της Ανθρωπότητας.