10328 - Αιγυπτιακά οικόπεδα και ελληνική ΑΟΖ (με Η. Κονοφάγο)

Η. Κονοφάγος, Ν. Λυγερός

Όταν εξετάζουμε τα αιγυπτιακά οικόπεδα μπορούμε να αναλύσουμε και τη γεωπολιτική προσέγγιση της Αιγύπτου όσον αφορά στο θέμα της οριοθέτησης. Αλλά ας αρχίσουμε από την αρχή! Τα οικόπεδο 1, South Idku και το οικόπεδο 2, South Disouq, βρίσκονται στην ξηρά και δεν αφορούν βέβαια την αιγυπτιακή ΑΟΖ, αλλά είναι τα αρχικά. Στη συνέχεια έχουμε την ομάδα των οικοπέδων 3,4 και 5 δηλαδή North El Burullus, North Marakia, North El Maamura που αποτελούν το πρώτο μέτωπο στη Μεσόγειο. Όμως η πρώτη ομάδα που αφορά στρατηγικά την αιγυπτιακή ΑΟΖ είναι αυτή που αποτελούν τα οικόπεδα 6,7,8 και 9 δηλαδή North El Arish, North Thekah, North Port Fouad, Shorouk διότι βρίσκονται όλα στα όρια της ΑΟΖ με την ΑΟΖ του Ισραήλ και της Κύπρου. Είναι το ανατολικό μέτωπο, όπου υπάρχει συμφωνία οριοθέτησης με την Κύπρο. Η δεύτερη σημαντικότερη ομάδα αποτελείται από τα οικόπεδα 10, 11, 12 και 13, δηλαδή North Tennin, North Leil, North El Dekheila, North El Max. Είναι η πιο μεγάλη σε εμβαδόν και έχει την ενδιαφέρουσα ιδιότητα να αγγίζει την ελληνική ΑΟΖ και την κυπριακή ΑΟΖ. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι αυτή η εθνική και de facto οριοθέτηση δεν καταπατά την ελληνική ΑΟΖ, πράγμα το οποίο θα διευκολύνει τις διαδικασίες της συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, ακλουθώντας το παράδειγμα της συμφωνίας Αιγύπτου και Κύπρου. Διότι έχοντας δύο de facto οριοθετήσεις που ταυτίζονται στα όρια τους, μπορούμε να πετύχουμε μία de jure οριοθέτηση. Το οικόπεδο 14 δηλαδή East Matruh και το οικόπεδο 15 North Burg El Arab είναι ανεξάρτητα και βρίσκονται προς το ανατολικό μέρος δίχως να αγγίζουν ξένα όρια. Συνολικά λοιπόν βλέπουμε ότι η Αίγυπτος μπορεί να ερμηνευτεί ως ένας ορθολογικός παίκτης που δεν πρόκειται να παραχωρήσει οικόπεδα από την ΑΟΖ του. Αλλά επίσης ότι δεν προσπαθεί να ξεπεράσει τη μέση γραμμή, ακόμα και για λόγους εντυπωσιασμού, όπως κάνει η Τουρκία όταν εκδίδει τις αυθαίρετες παραχωρήσεις του. Είναι σημαντικό λοιπόν να έχουμε στο μυαλό μας αυτήν τη δομή των αιγυπτιακών οικόπεδων, για να βασιστούμε στη συμβατότητά τους με την ελληνική ΑΟΖ και να ενεργοποιήσουμε παράλληλα, με τη διαδικασία της θέσπισης της ελληνικής ΑΟΖ, τη συμφωνία οριοθέτησης για να μπορούμε να προσελκύσουμε όσο το δυνατό πιο γρήγορα γίνεται στρατηγικούς επενδυτές, οι οποίοι θέλουν πάντα να έχουν ένα ξεκάθαρο πεδίο δράσης. Ας αφήσουμε λοιπόν τις φοβίες στις κότες κι ας λειτουργήσουμε σοβαρά και ορθολογικά στην ομάδα διαπραγμάτευσης για να έχουμε το ζητούμενο αποτέλεσμα στην περιοχή αυτή.