10355 - Παράδειγμα ανθρωπιάς

Ν. Λυγερός

Παράδειγμα ανθρωπιάς
ο νεκρός ποιητής
που εκτέλεσε
τον δήμιο του λαού
δίχως να υπολογίσει
το κόστος του θανάτου
γιατί περίμεναν
πολλές άμαξες
μέσα στη λάσπη
κόκκινη από το αίμα
των ανθρώπων
που δεν πρόσεχε
η εξουσία
ικανή να σκοτώσει
για να περάσει
το κενό της,
όμως συνάντησε
τον Kaliayev
στο δρόμο της.