10390 - Για τους Δίκαιούς μας

Ν. Λυγερός

Για του Δίκαιούς μας
γράφουμε και πάλι
διότι νιώθουμε
όλοι την ανάγκη
του παραδείγματος
για να σηκωθεί
ο ελληνικός λαός
για ν’ αντισταθεί
ενάντια στη βαρβαρότητα
και ν’ αποφασίσει
κι αυτός ν’ αναγνωρίσει
τη γενοκτονία των Ασσυρίων
πριν εγκαταλείψουν
ακόμα και τη μνήμη μας
λόγω της καταπάτησης
της ύπαρξης τους.