10569 - Ανάμεσα στα βιβλία

Ν. Λυγερός

Ανάμεσα στα βιβλία
είδαμε τα οράματα
ενός Ελληνισμού
που θέλει να ζήσει
κι όχι μόνο να υπάρξει
μέσα στη λήθη,
για να δημιουργήσει
εκείνο το χρόνο
του ακίνητου Προμηθέα
για να τον προσφέρει
στην Ανθρωπότητα
και να δει την εξέλιξη
της ανάγκης
που παλεύει
μέσα στη νύχτα
για να έρθει η μέρα
που δεν ανήκει
στην πραγματικότητα.