10574 - Ο πόνος του Στεπάν

Ν. Λυγερός

Ο πόνος του Στεπάν
δεν ήταν ορατός
για τους τυφλούς
και πίστευαν όλοι
πως ήταν απόμακρος
και πολύ σκληρός
δίχως να ξέρουν
τον αληθινό λόγο
διότι δεν είχαν δει
το μαστίγιο του Τσάρου
και του Μεγάλου Δούκα,
έβλεπαν μόνο την πολυτέλεια
και τα λούσα
μιας εκφυλισμένης
κοινωνίας δίχως ανθρώπους,
έτσι ο ερχομός του
ξάφνιασε ακόμα
περισσότερο τους άλλους
που δεν ήταν έτοιμοι.