10591 - Στην άκρη της Θράκης

Ν. Λυγερός

Στην άκρη της Θράκης
θα υπάρξει η κιβωτός
για να υποστηρίξει
τη ρωμιοσύνη μας
εκεί που κινδυνεύει
από τη βαρβαρότητα
λόγω της απάθειας
των πολιτικών
δίχως βούληση
που κοιτάζουν μόνο
τους ψηφοφόρους
κι όχι το λαό
που θέλει να ζήσει
ελεύθερος
στην πατρίδα του
δίχως να καταπατούν
τα δικαιώματά του
και τις αξίες του.