10629 - Η ξύλινη μνήμη

Ν. Λυγερός

Η ξύλινη μνήμη
δεν είναι μόνο
η αίσθηση
της ανάγκης
αλλά η θυσία
του γαλάζιου
αίματος για το λαό
που έχει ζήσει
για να πεθάνει
για τους άλλους
που δεν τόλμησαν
ν’ αντισταθούν
στη βαρβαρότητα
και άφησαν πίσω
μόνο τα βιβλία
σε μία αόρατη
βιβλιοθήκη
που διαβάζουν
μόνο οι δάσκαλοι
που γνωρίζουν
για την ανθρωπιά
και την αλήθεια
που θα σώσει
την ομορφιά.