10660 - Καταγραφή επιστολής Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή, Δεκέμβριος 1927

Ν. Λυγερός

Έξω από την εν Μονάχω
εκκλησία μας
Αρχιμανδρ. Κος Ιω. Ανδρεάδης
Κος Κύρτους Ιωάννης
Κος Κακριδής
Κα, Κος Καραθεοδωρής
Κος Ζαῒρης
-15 °C
15 Dezember 1927