10729 - Το χάρτινο κάστρο

Ν. Λυγερός

– Πρόσεξε.
– Γιατί;
– Το χάρτινο κάστρο.
– Δεν πρόκειται να καεί.
– Και το τζάκι;
– Θα καίει για μας μπροστά στο κάστρο.
– Στο κάστρο του νοτιά.
– Στα πάτρια εδάφη.
– Και το κόκκινο;
– Θα είναι το πλαίσιο.
– Και το κάρβουνο;
– Θα είναι το πεδίο.
– Και οι πέτρες;
– Το πεδίο δράσης.
– Και τα τείχη;
– Το πεδίο μάχης.
– Το θυμάμαι.
– Τον άνεμο;
– Και τη θέα.
– Έδω είναι η στρατηγική!
– Των ιπποτών;
– Και των χαρτών.
– Και η φωτιά;
– Θα είναι το φως μας.
– Δίπλα στο χάρτινο κάστρο.