10853 - Καινούργιος μύθος

Ν. Λυγερός

Καινούργιος μύθος
έγραψε για το στάδιο
όπου τα αρχαία
έκρυβαν τη ζωή
πίσω από τις πέτρες
μέσα στη σιωπή
εκεί όπου οι φωνές
γέμιζαν το παρελθόν
δίχως ν’ αγγίξουν
την κοινωνία
που δεν ήξερε
για τα μυστήρια
διότι δεν έπινε
πια την ποιότητα
του αγώνα
και της μάχης,
τότε οι σκληροί
των αιώνων
άρχισαν να τρέχουν
για να δείξουν
ότι η ευτυχία
ήταν μια παγίδα
που είχαν αποφύγει.