10856 - Νεκρές ψυχές

Ν. Λυγερός

Νεκρές ψυχές
είδαμε στο πέλαγος
που είχαν ξεχάσει
και την προέλευσή τους
γιατί κανείς πια
δεν κοίταζε
το μάρμαρο
των Κυκλάδων
ενώ εσύ η τυφλή
έβλεπες με τα χέρια σου
το έργο του Χαλεπά
και μπορούσες
να νιώσεις
το πάθος του
van Gogh
γιατί είχες
ακούσει
το δάσκαλο
με τις παράξενες
λέξεις
δίχως
να φοβηθείς
τη σκέψη του.