10857 - Καμένη στάχτη

Ν. Λυγερός

Καμένη στάχτη
έβγαλες
από το τζάκι
δίχως
να καταλάβεις
το λόγο
ενώ ο νεκρός
περίμενε
τη σειρά του
για να επιστρέψει
στον κόσμο
με άλλη φωτιά
για να φέρει
το νέο φως
που είχε δει
την προηγούμενη
για τους επόμενους
γι’ αυτό πρόσεχε
όταν θα ξανακάνεις
την ίδια κίνηση
αλλιώς θα πληγώσεις
το ξύλο
της μνήμης.