10933 - Η βροχή της ελευθερίας

Ν. Λυγερός

Η βροχή της ελευθερίας
είναι αυτή που έπεσε
πάνω σε όλους τους Έλληνες
και πήραν την απόφαση
να κάνουν την επανάσταση
δίχως να υπολογίσουν
τα κάστρα και τις πόλεις
που είχαν οι Τούρκοι,
αν λοιπόν και εσύ
σκεφτείς ότι ο αγώνας σου
είναι χαμένος
από χέρι
τι θα έλεγαν
αυτοί οι ξυπόλυτοι
απέναντι
στο σύστημα
της βαρβαρότητας
που δεν είχε
χάσει μια μάχη
πριν πάρουνε
την τελική
απόφαση
για το μέλλον
του γένους.