10942 - Η Τριπολιτσά, ως στόχος

Ν. Λυγερός

– Ποια ήταν τα δεδομένα το 1821 στη Τριπολιτσά;
– Η πόλη λόγω του προηγούμενου μακελιού ήταν σχεδόν αποκλειστικά τουρκική.
– Δεν το είχα υπολογίσει.
– Εσύ… Αλλά ο Θεόδωρος το είχε σκεφτεί.
– Κατάλαβα.
– Την προστάτευσαν τείχη ύψους τεσσάρων μέτρων και πολεμικούς πύργους.
– Δύσκολα τα πράγματα.
– Η Τριπολιτσά ήταν η πολιτική πρωτεύουσα των Οθωμανών στην Πελοπόννησο.
– Στόχος δηλαδή.
– Τεράστιος στόχος…
– Έπρεπε όμως να πείσει και τους άλλους.
– Τους δικούς μας;
– Δεν ήθελαν να χτυπήσουν τόσο μεγάλο στόχο.
– Είχε όμως δίκιο.
– Όπως πάντα.
– Είχαν συνηθίσει να πολιορκούν μικρές τοποθεσίες.
– Τακτική και μόνο.
– Ενώ εδώ χρειαζόταν στρατηγική.
– Και μάλιστα τοποστρατηγική.
– Σ’ ένα τόσο μικρό χώρο, έβαλε σκέψη.
– Κι όχι μόνο. Τακτοποίησε και τους δικούς μας.
– Με την οργανωτική του ικανότητα.
– Και με την εμπειρία ως στρατιωτικός.
– Σιγά σιγά τους έφερε όλους στην Τριπολιτσά.
– Για να μην υπάρχει διάσπαση του μετώπου.
– Όρισε τους αξιωματικούς.
– Με ποιον τρόπο;
– Επιλέγοντας τους αρχηγούς από τις οικογένειες.
– Άλλαξε τις δομές.
– Δημιούργησε αληθινό στρατό.
– Δεν είχε αλλαγή για να δώσει την επίθεση.
– Έτσι ήξεραν και ποιες ήταν πραγματικά μαζί τους.
– Επιπλέον ο πληθυσμός της Τριπολιτσάς είχε μεγαλώσει με τις πρώτες επιθέσεις
στις γειτονικές περιοχές.
– Και ανάμεσά τους ήταν και οι πιο πλούσιοι.
– Η Τριπολιτσά ήταν λοιπόν ένας στόχος και πολιτικός …
– Και οικονομικός!
– Δεν υπήρχαν πια Έλληνες εκεί.
– Εκτός από τους τριάντα οχτώ όμηρους.
– Τίποτα δεν μπορούσε να σταματήσει τον Κολοκοτρώνη.
– Απολύτως τίποτα!
– Τώρα που είχε προετοιμάσει τους δικούς του.