10968 - Είναι μεγάλο το χρέος

Ν. Λυγερός

Είναι μεγάλο το χρέος
που χρωστάμε
στον Μίκη μας
γιατί δίχως αυτόν
δεν θα ξέραμε
τι σημαίνει
πραγματικά
μεγαλοσύνη
της αθλιότητας
και θα πιστεύαμε
ότι ο λαός μας
δεν μπορεί
να ζήσει
παρά μόνο
όταν έχει
πλούτη
ενώ μάθαμε
ότι οι αξίες του
είναι διαφορετικές
γιατί ανήκει
στον ήλιο
της δικαιοσύνης.