10985 - Το τραγούδι της Μελίνας

Ν. Λυγερός

Το τραγούδι της Μελίνας
δεν σταμάτησε
με τον αναστεναγμό
προσπέρασε
τα όρια της ζωής
για να μας αγγίξει
ακόμα τώρα
μετά από τόσα χρόνια
κι αν μερικοί
δεν καταλαβαίνουν
το ρόλο της Blanche
εμείς ακούμε
το χάρτινο φεγγαράκι
για να ξέρει
ότι πιστεύουμε
σ’ αυτή
που πάλεψε
τόσα χρόνια
για τα μάρμαρα
που μας έκλεψαν
διότι ξέρουμε
ότι χάρη
σ’ αυτήν και μόνο
υπάρχει το νέο
μουσείο της Ακρόπολης.