11001 - Τα τετράδια του μέλλοντος

Ν. Λυγερός

– Πού είναι τα τετράδια;
– Τι θέλεις να πεις;
– Εννοώ τα επόμενα.
– Τα επόμενα;
– Αυτά που θα γράψει ο δάσκαλος.
– Πότε;
– Από εδώ και πέρα.
– Εκεί που θα αποφασίσουμε εμείς.
– Αυτό ήθελα ν’ ακούσω.
– Γιατί;
– Για να είμαστε όλοι προετοιμασμένοι.
– Για ποιο πράγμα;
– Για το μέγεθος.
– Το εκθετικό;
– Ακριβώς.
– Σιγά σιγά βγαίνουν από τα όρια της βιβλιοθήκης.
– Τότε πρέπει κι εμείς να γίνουμε βιβλιοθήκες.
– Βιβλιοθήκες και γέφυρες.
– Οι πρώτες κρατούν ό,τι φέρνουν οι δεύτερες.
– Μόνο τώρα συνειδητοποιώ ότι έχουμε και αυτήν την αποστολή.
– Και δεν είναι μόνο αυτή…
– Δηλαδή;
– Όσοι από εμάς πρέπει να ηχογραφούν το έργο.
– Για να γίνει προσιτό και σε όσους δεν μπορούν να το διαβάσουν.
– Για να γίνει ορατό το αόρατο μέρος.
– Για να μπορέσουν και οι άλλοι μαθητές…
– Να μάθουν για την Ανθρωπότητα και τον Χρόνο.
– Και να μην νιώθουν μόνοι σε αυτόν τον αγώνα.
– Αφού είμαστε μαζί θα τα καταφέρουμε.
– Αυτό είναι το πρέπον, γι’ αυτό συνεχίζει να γράφει.