11016 - Στα πάτρια εδάφη

Ν. Λυγερός

Στα πάτρια εδάφη
αναζητούσαμε τα ίχνη
του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη
ενώ ξέραμε πού είναι
ο επαναστατικός του τάφος
κι αντί να κάνουμε
το μουσείο της Επανάστασης
αναρωτιόμασταν αν έπρεπε
να τιμήσουμε ουσιαστικά
τον αρχιστράτηγο της Ελλάδας,
τον σύμβουλο της επικράτειας
που είχαν βάλει φυλακή
αυτοί που έτρεμαν
και μπροστά στη σκιά του,
γι’ αυτό αν νομίζεις
ότι πρέπει να κάνεις κάτι
δεν είναι καμία ειδική
οικονομική ζώνη
που ξεφτιλίζει τους δικούς μας,
αλλά την ιστορία
της πατρίδας μας
εκεί που απελευθερώθηκε
από τον τουρκικό ζυγό
δίχως να καθυστερείς άλλο
διότι υπάρχει ανάγκη.