1103 - Χώρος αντίστασης

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Αν και το θέμα της αντίστασης είναι ηθικά αυτονόητο όταν υπάρχει κατοχή, ο χώρος της αντίστασης δεν είναι. Στρατηγικά βέβαια υπάρχουν σχήματα τα οποία είναι ξεκάθαρα όσον αφορά στο θέμα της αντίστασης. Το μοναδικό πρόβλημα είναι ότι εμπλέκεται και η πολιτική.

Τα κατεχόμενα στην Κύπρο είναι ο φυσιολογικός χώρος της αντίστασης στον κατακτητή. Πρώτον τα κατεχόμενα αποτελούν τον πυρήνα των άμεσων επιπτώσεων της εισβολής και δεύτερον υπάρχουν οι εγκλωβισμένοι μας. Σε αυτό το σημείωμα δεν μας αφορά η διαφοροποίηση της παθητικής ή ενεργητικής αντίστασης αν και είναι όντως σημαντικό για την Κύπρο αλλά όχι μόνο. Σημασία για μας εδώ, έχει ο χώρος. Είναι επίσης κατανοητό ότι και οι ελεύθερες περιοχές της Κύπρου είναι χώροι αντίστασης, οι οποίοι λειτουργούν ως πλατφόρμες και στο πρακτικό και στο θεωρητικό επίπεδο.

Το πρόβλημα είναι ότι στην Κύπρο μερικοί προσπάθησαν να στιγματίσουν την πρόσβαση στα κατεχόμενα προβάλλοντας ότι υπάρχει το θέμα της αναγνώρισης του ψευδοκράτους. Με την πάροδο του χρόνου αυτό το επιχείρημα αποδείχθηκε ότι ήταν μόνο και μόνο ένα πρόσχημα για την επικάλυψη της αδράνειας και της στρατηγικής της σιωπής. Ακόμα και μερικά στοιχεία θεωρητικά ακραία κατάλαβαν το στρατηγικό όφελος της πρόσβασης στα κατεχόμενα για τη διαμόρφωση της κατάστασης.

Όμως πώς μπορούμε να δικαιολογήσουμε μερικούς από τους επικριτές της πρόσβασης όταν πια οι ίδιοι όχι μόνο δεν έχουν αλλάξει τον λόγο αλλά δήθεν εργάζονται για αυτόν δημιουργώντας άμεσες επαφές με τον ίδιο τον κατακτητή στον δικό του πια χώρο. Το θέμα της αναγνώρισης δεν έχει πια νόημα και ούτε είναι σημαντικό. Άρα ένα καινούργιο ερώτημα τίθεται. Ποιος είναι ο σκοπός τέτοιων επαφών; Ποια είναι η προσδοκία τους;

Δεν υπάρχει λόγος να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα εφόσον η ίδια η ιστορία καταγράφει και αξιολογεί αυτές τις κινήσεις. Σημασία όμως έχει ότι και ο κυπριακός λαός και ο ελληνικός λαός μπορούν πια να δουν με τα μάτια τους την υλοποίηση πραγμάτων και ανακοινώσεων ενώ αρχικά αυτό τους ήταν αδιανόητο.

Το εθνικό θέμα απέδειξε ήδη ότι το κομματικό πλαίσιο της Κύπρου πρέπει ν’ αλλάξει ριζικά αν θέλουμε πράγματι αποτέλεσμα όσον αφορά στο Κυπριακό. Τώρα πια το θέμα των πολιτικών επιλογών δεν είναι πια αφαιρετικό. Ο καθένας μπορεί να δει την πορεία και τη στάση κάθε πολιτικής οντότητας μέσα στον χώρο της αντίστασης.