11044 - Ο ανθρώπινος πόνος

Ν. Λυγερός

Ο ανθρώπινος πόνος
είναι πιο ισχυρός
στο μυαλό των δίκαιων
διότι πρέπει ν’ αντέξουν
ακόμα και τη γενοκτονία
για να περάσουν
στο επόμενο στάδιο
μετά τη στάχτη
που άφησε
η φωτιά
της βαρβαρότητας
δίχως να υποκύψουν
δίχως να γονατίσουν
για να σηκώσουν
και πάλι το φως
μέσα στο σκοτάδι
της Ανθρωπότητας
για να φανεί σε όλους
το νέο μονοπάτι
που συνεχίζει
εκεί που σταμάτησε
εκείνο του παρελθόντος
για να υπάρξει
η συνέχεια.