11053 - Κοντά στη φωτιά

Ν. Λυγερός

Κοντά στη φωτιά
ο άλλος μαθητής
έμαθε σιωπηλά
για τα σπασμένα σπαθιά
και για την ιστορία
του κρυφού κάστρου
πέρα από το οικόσημο
που έλαμπε πια
μέσα στη μνήμη
και μπόρεσε τότε
να συνθέσει
μερικές κινήσεις
που είχε κάνει
μ’ ένα πιο βαθύ υπόβαθρο
όπου ο ουμανισμός
μετά τον Ελληνισμό
έπαιζε ένα ρόλο
που δεν είχε τοπικό στοιχείο
αλλά οικουμενικό
και κατάλαβε
ότι έπρεπε να προχωρήσει
για να βοηθήσει
τη βοήθεια της Ανθρωπότητας.