11070 - Γιατί κανένας δεν μιλά για μένα ;

Ν. Λυγερός

– Γιατί κανείς δεν μιλά για μένα ;
– Όλοι μιλούν για σένα.
– Για το δικό του μιλούν.
– Αυτό δεν σου αρκεί ;
– Όχι, βέβαια.
– Μα είναι το ίδιο.
– Για σένα !
– Για σένα ;
– Μιλούν για άλλα, όχι για μένα.
– Είναι μία κλάση.
– Δεν έχει σημασία.
– Τι έχει σημασία ;
– Εγώ !
– Σωστά !
– Δεν συμφωνείτε ;
– Ποιοι ;
– Εσείς !
– Εμείς ;
– Ναι.
– Για μας, έχει μεγάλη σημασία.
– Χωρίς εμένα, τι θα ήσασταν.
– Άλλοι.
– Τίποτα.
– Ούτε αντικείμενο.
– Ούτε κείμενο.