11096 - Η ελευθερία του Αρτσάχ

Ν. Λυγερός

Ελευθερία,
μην ξεχάσεις το Αρτσάχ
εκεί πέθανα.