11142 - Είμαι ένας Ασσύριος

Ν. Λυγερός

Αν ο καθένας μας
λόγω ανθρωπιάς
διότι νιώθει μέσα του
όλη την Ανθρωπότητα
τότε συνειδητοποιεί
ότι τα θύματα
μιας γενοκτονίας
είναι δικοί του
συνάνθρωποι
κι είναι το πρέπον
να αγωνιστεί
για την αναγνώριση του
ανεξαρτήτως
του πλήθους,
έτσι κι εμείς
αποφασίσαμε
να πούμε
σε όλους
και ειδικά
στους γενοκτόνους
ένα μόνο σύνθημα
“Είμαι ένας Ασσύριος
κι είμαι ζωντανός!”