11146 - Το βάθος του γαλάζιου

Ν. Λυγερός

Το βάθος του γαλάζιου
δεν είναι μόνο χρώμα του
όπως νομίζουν
οι περισσότεροι
είναι και κυριολεκτικά
τα θεμέλια της γης
όπου βρίσκεται
η ενέργεια
του φυσικού αερίου
και δεν είναι επειδή
είναι αόρατο
που δεν υπάρχει
αλλά γιατί είναι
στρατηγικό απόθεμα
ή με άλλα λόγια
εγκλωβισμένο μέλλον
μέσα στο παρελθόν
έχει λοιπόν
τα χαρακτηριστικά
της νοημοσύνης
και της στρατηγικής,
έννοιες βαθιές
και σφικτά συνδεδεμένες
με τον Ελληνισμό.