11149 - Ο αγώνας των συλλόγων

Ν. Λυγερός

Ο αγώνας των συλλόγων
της προσφυγιάς
είναι ξεκάθαρος πλέον
τα θύματα πρέπει να ενωθούν
για να αντισταθούν
στους γενοκτόνους
κάθε ποντιακός σύλλογος
κάθε αρμενικός σύλλογος
έχει λοιπόν το καθήκον
αλλά και το χρέος
να αναγνωρίσει
τη γενοκτονία των Ασσυρίων
γιατί είναι
ο μοναδικός τρόπος
να αναδείξουμε
την συνανθρωπιά μας
για να μάθουν
και οι γενοκτόνοι
ότι όχι μόνο δεν ξεχνούμε
όλους τους δικούς μας
αλλά και τους άλλους
που έγιναν δικοί μας
μετά τη θυσία τους
για την Ανθρωπότητα.