11151 - Η ανθρώπινη απόφαση

Ν. Λυγερός

Η ανθρώπινη απόφαση
δεν είχε μόνο σχέση
μ’ έναν συγκεκριμένο λαό
αντιθέτως ακολουθούσε
μία ολιστική προσέγγιση
του θέματος της γενοκτονίας
για να αντισταθεί
σε κάθε βαρβαρότητα
που είχε διαπράξει
εγκλήματα κατά της Ανθρωπότητας
διότι αυτή ήταν
που άγγιζε τους δασκάλους
και τους μαθητές
λόγω της διαχρονικότητας
διότι ο χρόνος
ήταν μαζί μας
κι έπρεπε τώρα
ν’ αποδείξουμε
ότι κι εμείς ήμασταν
μαζί του
σε αυτήν την προσπάθεια
που έδειχνε
και την εξέλιξή μας.