11305 - Υπηρεσιακός Πρόεδρος

Ν. Λυγερός

Υπηρεσιακός Πρόεδρος
γίνεσαι μόνο και μόνο
όταν δεν σ’ αγγίζει
η κοινωνία της λήθης
και ξέρεις ότι το έργο
για την Ανθρωπότητα
πρέπει να το υπηρετήσεις
γιατί είναι το πρέπον
λόγω ανάγκης
γιατί οι δικοί μας
οι προηγούμενοι
και οι επόμενοι
περιμένουν το φως
που έδωσαν
και που θα πάρουν
να το μεταφέρεις
με το κερί σου.