11364 - Στο δρόμο της αγάπης

Ν. Λυγερός

– Από πού να πάω;
– Έχει ένα μεγάλο δρόμο δεξιά.
– Ναι κατάλαβα.
– Προχώρα μέχρι το ενυδρείο.
– Ενυδρείο;
– Ναι, ναι εκεί βάζουν τα χέρια τους.
– Τα χέρια τους;
– Μετά αλλάζεις δρόμο.
– Πάλι δεξιά;
– Νομίζω ναι.
– Και μετά;
– Το στενάκι αριστερά.
– Είναι πολύ μικρό.
– Αυτό είναι!
– Πού να σταματήσω;
– Προς το κέντρο δεξιά! Έχει θέα ο τελευταίος όροφος.
– Ο τελευταίος;
– Ναι, αυτός.
– Εδώ είναι λοιπόν;
– Έφτασες;
– Τα καταφέραμε.
– Με τα δάκτυλα της θρησκείας, όπως πάντα.
– Όπου υπάρχει η αγάπη.