11379 - Οι παράξενες ερωτήσεις

Ν. Λυγερός

Οι παράξενες ερωτήσεις
ήταν γραμμένες
από τον ίδιο τον Φιοδόρ
στον πρόλογο του
για να προετοιμάσει
τους αναγνώστες του
για όλα τα βάσανα
που θα έβλεπαν
με το βλέμμα τους
καρφωμένο
πάνω στο βιβλίο
για να μπορέσουν
ν’ αντέξουν
την ανθρωπιά
που ξεπέρασε
τα όρια της
για ν’ αγγίξει
τον συνάνθρωπο
γιατί ξέρει
ότι είναι ο επόμενος
ο άλλος άλλος
που πονά και αυτός.