11392 - Το κρυφό μέρος

Ν. Λυγερός

Το κρυφό μέρος
ήταν στη Θράκη
εκεί όπου το τρίγωνο
είναι πέτρινο
και μέσα του ζει
ο ζεόλιθος
που περιμένει
εδώ και χρόνια
να βοηθήσει
την πατρίδα μας
όπως κάνει
εδώ και αιώνες
το μάρμαρό μας
που με το φως του
ανέδειξε
τον πολιτισμό
τον Ελληνισμό
που δημιούργησε
τον ουμανισμό
που προσέχει
κάθε μονάδα
της Ανθρωπότητας.