11398 - Μέσα στη βιβλιοθήκη

Ν. Λυγερός

Μέσα στη βιβλιοθήκη
πόσες ζωές ζουν
δίχως να το ξέρει
κανένας άλλος εκτός
από τη μικρή αναγνώστρια
που μάθαινε μαζί τους
πως είναι ο πραγματικός
κόσμος της αληθείας
και όσα έλεγαν
όλοι οι νεκροί συγγραφείς
και οι χαμένοι ποιητές
που δεν έπαψαν
να γραφούν
για τους άλλους
αλλά και για την ιδία
έτσι ώστε να μπορέσει
μετά από τόσα χρονιά
να καταλάβει το έργο
της Ανθρωπότητας
που αγγίζει το χρόνο
χάρις στην σπανιότητα
και την αξιοπρέπεια.