11403 - Ανθρωπιά στο τσάι

Ν. Λυγερός

Ανθρωπιά στο τσάι
ήρθε ν’ ακούσει
για το έργο του Φιοδόρ
και την Ανθρωπότητα
ενώ ο κόσμος καίγεται
με την ανούσια κοινωνία,
γιατί έχει διαβάσει
τους νεκρούς συγγραφείς
και ξέρει ότι δίχως αυτούς
δεν θα ήταν η ίδια
και δεν θα μπορούσε
να παίξει με το θάνατο
κορώνα γράμματα
κάθε στιγμή ζωής
για να σώσει τους άλλους
που αποτελούν
την ποικιλία της ολότητας.