11552 - Το αίνιγμα του Camus

Ν. Λυγερός

Το αίνιγμα του Camus
δεν είναι το παράλογο
ούτε το άτοπο
αλλά το αδιανόητο
που παράγει την ουτοπία
για να καταλάβει
το λόγο της αυτοκτονίας
όπου είναι επιλογή
ενώ δεν επιτρέπεται
έτσι αποκτά νόημα
και ο θάνατος του Κιριλόφ
αλλιώς τίποτα
δεν θα ήταν ζωή
και θα είχαν δίκιο
όσοι τη φτύνουν.