11638 - Το βουνό για τη θάλασσα

Ν. Λυγερός

– Γιατί αργούμε;
– Πρέπει να πείσουμε τους πάντες.
– Ακόμα και τους δικούς μας;
– Ειδικά αυτούς.
– Μα γιατί;
– Δεν έχουν μάθει τι σημαίνει.
– Το απέραντο γαλάζιο;
– Όχι.
– Τι άλλο;
– Ελευθερία.
– Μα δεν είναι ελεύθεροι.
– Είναι περισσότερο πολιορκημένοι.
– Και τι αλλάζει αυτό;
– Δεν εμπιστεύονται κανέναν.
– Μα δεν τους ζητάμε αυτό.
– Το ξέρω.
– Και πώς θα το αποβάλουν;
– Κάνοντας υπέρβαση.
– Μα δεν μπορούν να το κάνουν όλοι.
– Αυτοί που θα το κάνουν αρκούν.
– Οι μαθητές;
– Και οι δικοί τους.
– Για ποιο λόγο;
– Διότι όταν βλέπεις, δεν έχεις ανάγκη να εμπιστευτείς κάτι το οποίο είναι κρυφό.
– Κι αν ήταν μυστικό;
– Θα παραμείνει.
– Γιατί είναι η ουσία του.
– Γιατί είναι αντίσταση.
– Και χρειάζεται το βουνό.
– Το βουνό για τη θάλασσα.
– Η πατρίδα μας.