11702 - Πέρα από τις αντοχές

Ν. Λυγερός

– Ήταν πέρα από τις αντοχές ;
– Όχι αυτή τη φορά.
– Γιατί ;
– Για να αντέξουν.
– Τη θρησκεία ;
– Και την επιστήμη.
– Για ποιο λόγο ;
– Διότι δεν υπάρχει αντιπαράθεση.
– Είστε σίγουρος ;
– Μόνο σε χαμηλό επίπεδο υπάρχει σύγκρουση.
– Πώς το εξηγείτε ;
– Η αντίδραση είναι φυσιολογική και όχι ορθολογική ;
– Είναι λοιπόν αναμενόμενη.
– Ναι, γιατί είναι θέμα εξουσίας.
– Εξουσίας ;
– Στο επίπεδο της ουσίας υπάρχει συνεργασία.
– Και πώς φαίνεται η διαφορά ;
– Με την πρόσβαση στην ελευθερία.
– Ποια ελευθερία ;
– Την αξιωματική.
– Κάνετε αναφορά στον Gödel ;
– Είναι και αυτό – αναφορά.
– Δεν υπάρχει πληρότητα.
– Κατά συνέπεια υπάρχει ελευθερία επιλογής.
– Το πρόγραμμα του Hilbert κατέρρευσε.
– Και γι’ αυτό το λόγο η ελευθερία είναι τόσο σημαντική.
– Μα δεν έχει κόστος ;
– Πάντα έχει κόστος.
– Κι οι επιπτώσεις ;
– Η θυσία της ουσίας.