11783 - 4000 υπογραφές για τον Ζεόλιθο (Dessin sur papier grain moyen,21×14.8, A5)

N. Lygeros

Dessin