11836 - Μπροστά στην ενετοκρητική σκηνή

Ν. Λυγερός

Μπροστά στην ενετοκρητική σκηνή
δεν μιλήσαμε για τον Ερωτόκριτο
αλλά για το μέλλον του κάστρου
ενάντια στους πολιορκητές
και για τις πηγές της ζωής
μέσω του απέραντου γαλάζιου
έτσι ξαφνιάστηκαν οι δράκοι
που φύλαγαν το νησί
και κατάλαβαν ότι αλλάζουν
όλα τα σχέδια του χώρου
γιατί ο χρόνος ήταν μαζί μας
και κανείς δεν θα μπορούσε
να του αντισταθεί
την ώρα που θα επέλεγε
για να δώσει τη μάχη
της ιστορικής μνήμης
ενάντια στο σύστημα της λήθης,
γι’ αυτό όλοι σηκώθηκαν
ως έτοιμοι αγωνιστές
για ν’ ακολουθήσουν τα βήματα
εκείνου που ήξερε
ότι ήξερε
για να βοηθήσει
την Ανθρωπότητα.