11837 - Το τοπολογικό σχολείο

Ν. Λυγερός

Το τοπολογικό σχολείο
δεν ήταν πια αδιανόητο
αποτελούσε ήδη για μας
ένα όραμα τοποστρατηγικής
το οποίο θα επέτρεπε
στην πατρίδα της μνήμης
ν’ αντισταθεί στη λήθη
και στην απόσταση του χώρου
για να μπορεί η γνώση
των δασκάλων του γένους
να μην είναι εγκλωβισμένη
σε μόνο μερικά νησιά
και να ταξιδέψει
πάνω στη θάλασσα
του παράξενου δικτύου
που κανείς δεν υπολόγιζε
πάνω στα βουνά
ενώ αυτή η ασύρματη σκέψη
ήταν ικανή να ξεπεράσει
τα εμπόδια της φύσης
για να υλοποιήσει
τη νοόσφαιρα που θέλουμε
για την Ανθρωπότητα.