11838 - Στη βιβλιοθήκη της μνήμης

Ν. Λυγερός

Στη βιβλιοθήκη της μνήμης
ανακαλύπταμε συνεχώς
όλο και περισσότερα
σπάνια βιβλία
που είχαν διασώσει
οι δικοί μας από τον Πόντο
διότι ήξεραν ότι άξιζαν
περισσότερο από τους ίδιους
γιατί είχαν διασχίσει
τόσους αιώνες
που κανείς άνθρωπος
δεν είχε αντέξει
κι αν δεν υπήρχαν
τα τέρατα της γνώσης
δεν θα ξέραμε καν
ότι υπήρξαν ποτέ
και η ιστορία μας
αλλά και η Ανθρωπότητα
θα ήταν φτωχότερη
μόνο που τώρα
μπορούμε κι εμείς
να πάμε λίγο πιο πέρα
με τα χειρόγραφα
του χρόνου μας.