11843 - Στον Σιγάλα του 1929

Ν. Λυγερός

Στον Σιγάλα του 1929
πρέπει να αποδώσουμε
την πρώτη προσπάθεια
καταγραφής και κατανόησης
των παλαιών βιβλίων
με τα κρυφά χειρόγραφα
που βρίσκονται
τώρα πια στη Νάουσα
κι είναι χάρη σε αυτόν
που έχουμε στοιχεία
εκείνης της εποχής
γιατί εξέτασε με προσοχή
τα χαρακτηριστικά τους
που άλλαξαν πλέον
και μπορούμε να δούμε
τις διαφορές τους
και να αντλήσουμε
πληροφορίες
και γνώσεις
για την κατάσταση
στην οποία ήταν
όταν ήρθαν πληγωμένα
από τον Πόντο μας.